حمزه شیخ شعاعی , پژوهشگر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری؛ طراح و برنامه نویس وب و دستگاه های هوشمند

حمزه شیخ شعاعی


پژوهشگر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری؛ طراح و برنامه نویس وب و دستگاه های هوشمند

ارائه روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته مقاله

ارائه روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته

ارائه تحلیل معادلات ساختاری با SmartPLS مقاله

ارائه تحلیل معادلات ساختاری با SmartPLS

ارائه دوسوتوانی سازمانی مقاله

ارائه دوسوتوانی سازمانی

ارائه متودولوژی سیستم های نرم (SSM) مقاله

ارائه متودولوژی سیستم های نرم (SSM)

نقش سواد آینده در اثرگذاری پژوهش های دانشگاهی مقاله

نقش سواد آینده در اثرگذاری پژوهش های دانشگاهی

جایگاه زنان و عدالت جنسیتی در گفتمان تاب آوری برای پایداری مقاله

جایگاه زنان و عدالت جنسیتی در گفتمان تاب آوری برای پایداری

مروری بر یادگیری ماشین و داده کاوی در صنعت تولید مقاله

مروری بر یادگیری ماشین و داده کاوی در صنعت تولید

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران مقاله

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت گاز ایران

نوع شناسی نوآوری های هوش مصنوعی در محیط های اقتصادی مقاله

نوع شناسی نوآوری های هوش مصنوعی در محیط های اقتصادی

سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی مقاله

سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی

چالش ها، نقش ها و سیاستگذاری پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش مقاله

چالش ها، نقش ها و سیاستگذاری پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش

ملاحظات اخلاقی در سیاستگذاری هوش مصنوعی پزشکی مقاله

ملاحظات اخلاقی در سیاستگذاری هوش مصنوعی پزشکی

دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده مقاله

دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده

چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار مقاله

چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار

مروری بر سیاستگذاری بین المللی در زمینه هوش مصنوعی مقاله

مروری بر سیاستگذاری بین المللی در زمینه هوش مصنوعی

نیروگاه های هسته ای در اقتصادهای نوظهور و سیاستگذاری منابع انسانی مقاله

نیروگاه های هسته ای در اقتصادهای نوظهور و سیاستگذاری منابع انسانی

هوش مصنوعی پزشکی و لزوم سیاستگذاری همه جانبه مقاله

هوش مصنوعی پزشکی و لزوم سیاستگذاری همه جانبه