دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده
صفحه اصلی مقاله دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده

مقاله

دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده

اصطلاح "دیپلماسی علم و فناوری" به طور گسترده، تعاملات بین جوامع علمی و سیاست خارجی مرتبط با ارتقاء مبادلات علمی بین المللی را تبیین می کند. همچنین به عنوان راهی برای ایجاد روابط سازنده بین کشورها و ارائه مشاوره علمی در مورد موضوعات مرتبط با بیش از یک کشور شناخته می شود. ابتکارات دیپلماسی علم و فناوری، توسط پزشکان به مرحله اجرا رسیده است و بورسیه های تحصیلی جدید، مبتنی بر گسترش این اقدامات برای رسیدگی دقیق تر به چالش های اجتماعی و جهانی طراحی می شوند. پژوهش حاضر، دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده را ترسیم می کند که از دو شوه مهم برای مقابله مستقیم با این چالش ها استفاده می کند. ابتدا یک رویکرد چندلایه توصیف می شود که با ادغام داده ها و فراداده های رشته های مختلف، آگاهی بیشتری از اولویت های دیپلماسی علمی ایجاد می کند. سپس، ایجاد رصدخانه های نوآوری در سطح ملی وجهانی، برای عملیاتی سازی این اولویت ها پیشنهاد می شود.

 

ارجاع:
شیخ شعاعی، ح. (1400). دیپلماسی علم و فناوری مبتنی بر داده. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، https://civilica.com/doc/1277811

مشاهده مقاله در سیویلیکا مشاهده مقاله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی مشاهده مقاله در نورمگز دریافت فایل رفرنس برای نرم افزار ورد