چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار
صفحه اصلی مقاله چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار
pic

مقاله

چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار

پایداری تقاضا محور، رقابت جهانی و سیاست های دولتی در خصوص تغییرات آب و هوایی، صنایع را مجبور به اتخاذ شیوه های پایدار کرده است. شش سیگمای سبز ناب (شسنا) یک رویکرد سازگار با محیط زیست است که پیامدهای انتشار آلودگی زیست محیطی را کاهش داده و محصولاتی با مشخصات برتر تولید می کند. برای پیاده سازی برنامه شسنا، ترکیب رویکردهای سبز،ناب و شش سیگما در روش منحصر به فرد شسنا ضروری است. علاوه بر این، چارچوب شسنا را نمی توان صرف نظر از اندازه،نوع و فرهنگ سازمان اعمال کرد. بنابراین، پژوهش حاضر به ترکیب و توسعه چارچوب شسنا می پردازد. ترکیب شسنا بر اساس عناصر نظری و توسعه چارچوب بر اساس رویکرد دیمائیک انجام شده است. فعال کننده ها، مجموعه ابزارها و روش های پیاده سازی، ترکیب شسنا را تکمیل می کنند و چارچوب پیشنهادی، مسیر پیاده سازی شسنا را از طریق انتخاب مناسب پروژه فراهم می کند. علاوه بر این، شاخص ها و مجموعه ابزارهای منحصر به فرد شسنا برای برآورد اقدامات مختلف پایداری و اجرای پروژه های منتخب مورد نیاز است. مطالعه حاضر، با ایجاد درک دقیق از چارچوب ترکیبی شسنا، آمادگی سازمان ها را برای اجرای این رویکرد در راستای توسعه پایدار فراهم می آورد.

ارجاع:
شیخ شعاعی، ح. (1400). چارچوب مرکب شش سیگمای سبز ناب (شسنا)، سیاستگذاری توسعه پایدار. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت، https://civilica.com/doc/1277813

 

مشاهده مقاله در سیویلیکا مشاهده مقاله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی مشاهده مقاله در نورمگز دریافت فایل رفرنس برای نرم افزار ورد