چالش ها، نقش ها و سیاستگذاری پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش
صفحه اصلی مقاله چالش ها، نقش ها و سیاستگذاری پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش

مقاله

چالش ها، نقش ها و سیاستگذاری پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش

پیشرفت پرشتاب فناوری های محاسباتی، پیاده سازی برنامه های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش را ساده کرده است. در آموزش و پرورش به استفاده از فناوری های هوش مصنوعی یا برنامه های کاربردی در محیط های آموزشی برای تسهیل آموزش، یادگیری و تصمیم گیری اشاره دارد. با کمک فناوری هوش مصنوعی، که هوش انسان را برای استنباط، قضاوت و پیش بینی شبیه سازی می کند، سیستم های را یانه ای می توانند راهنمایی، پشت یبانی یا بازخوردهای شخصی را برای دانش آموزان، معلمان و سیاستگذاران در تصمیم گیری ارائه دهند. اگرچه هوش مصنوعی در آموزش و پرورش، به عنوان یک موضوع پژوهشی در زمینه رایانه و آموزش شناخته شده است، ماهیت بین رشته ای آن یک چالش منحصر به فرد برای پژوهشگران با زمینه های علمی گوناگون است. پژوهش بنیادی حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و ماهیت علمی ترویجی دارد.این پژوهش، تعریف و نقش پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش را از دیدگاه نیازها ی آموزشی ارائه داده وچارچوبی را برا ی بیان ملاحظات پیاده سازی هوش مصنوعی در آموزش و پرورش در محیط های مختلف یادگی ری و آموزشی پیشنهاد می کند. این چارچوب می تواند به پژوهشگران علوم رایانه و آموزش و پرورش در انجام پژوهش های مربوط به هوش مصنوعی در آموزش و پرورش کمک کند. همچنین ۱۰ موضوع پژوهشی ویژه در زمینه هوش مصنوعی در آموزش و پرورش،جهت راهنمایی پژوهش های آینده ارائه می گردد.

 

ارجاع:
شیخ شعاعی, ح. (1400). چالش ها، نقش ها و سیاستگذاری پژوهش های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی, (ص. 15). بازیابی از https://civilica.com/doc/1353371

مشاهده مقاله در سیویلیکا مشاهده مقاله در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی دریافت فایل رفرنس برای نرم افزار ورد