افزونه مترجم ورد
صفحه اصلی ویندوز افزونه مترجم ورد

ویندوز

افزونه مترجم ورد

افزونه مترجم ورد

این افزونه پس از نصب، به صورت ریبون به نرم افزار ورد اضافه شده و ترجمه مستقیم (داخل سند ورد) و یا غیر مستقیم (مانند کپی متن از فایل pdf) انجام می‌دهد. این افزونه متن مورد نظر را مرتب‌سازی کرده و ترجمه یکپارچه ارائه می‌دهد.