پروژه تاکسی
صفحه اصلی موبایل پروژه تاکسی

موبایل

پروژه تاکسی

پروژه موبایل تاکسی
شامل نرم افزار موبایل با امکانات:

  • جستجو وتعیین مسیر
  • محاسبه زمان، مسافت و هزینه
  • تعیین نزدیک ترین تاکسی به مسیر مبداء
  • ثبت سوابق

و سامانه تحت وب با امکانات:

  • مدیریت تاکسی ها و کاربران
  • ارائه گزارش تراکم، زمان، هزینه و محدوده مکانی از سفر ها